Florida Wraps Ballot Count, Obama Won

Florida Wraps Ballot Count, Obama Won